נושאים מסחריים ונושאי רגולציה בתעופה

לשם-קיפרמן מייצגת חברות תעופה מקומיות וזרות וגורמים אחרים בתעשיית התעופה. הטיפול והייצוג שלנו כוללים את כל נושאי הרגולציה אל מול זרועות הממשל השונות בישראל ובעיקר משרד התחבורה, בכל הנושאים הקשורים לתעופה ולתובלה אוירית. אנו מטפלים גם בכל הנושאים המסחריים הקשורים בתעופה, לרבות מכר, קנייה, החכרה, מימון וביטוח של מטוסים וציוד אחר, שירותי קרקע וענייני שדות תעופה, וענייני עבודה והעסקה.