מעצרי אוניות וענייני ימאות

לשם-קיפרמן מייצגת לקוחות בענייני מעצרי אוניות וענייני ימאות אחרים. למרות שהחקיקה התקפה בישראל בענייני ימאות (אדמירליות) היא ישנה מאוד, ומבוססת, ברובה, על חוקי האדמירליות האנגליים מ - 1840 ו - 1861, מתקיימים לעיתים קרובות דיונים בענייני ימאות בבית המשפט לימאות בחיפה. בעניינים אלו היתה השותפות מעורבת בשנים האחרונות בהתדיינויות מרכזיות בנושאי שיעבודים ימיים. השותפות מייצגת גופים ישראליים וזרים בנושאים אלו, ובעיקר נושים בתביעות למעצרי אניות.