תביעות נזקי מטענים בתובלה

השותפות לשם-קיפרמן מטפלת בכל נושאי תביעות נזקי מטענים ימיים, אויריים ויבשתיים. הפירמה מייצגת מבטחי מטענים ובעלי מטענים, מקומיים ומחו"ל, בכל תחומי תביעות מטענים.