משה לשם

שותף, רשיון עורך דין 1980, ישראל, נוטריון 

השכלה: 
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב (LL.B., 1972); אוניברסיטת מקגיל (LL.M., 1978). 

חבר:
האגודה הישראלית למשפט ימי
האיגוד הישראלי לדיני ביטוח
International Bar Association
(American Bar Association (Associate Member
American Society of International Law
Royal Institute of Navigation
פרסומים והרצאות בסמינרים 

פרסומים:
סמכויות הקברניט לפי חוק הטיס (עבירות ושיפוט), תשל"א - 1971, עיוני משפט, כרך ג' (1973) עמודים 320, 914
Case note: Olympic Airways v. Kalimi, Air Law, Volume IX (1984) page 243
Case note: Warehousemen and the Warsaw Convention - Another Point of View, Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly (1986) page 292
Case note: Article 26(3) of the Warsaw Convention: The Extent of Judicial Interpretation, Air Law, Volume XV (1990) page 100
Article: Israel: Recent Aviation Law Developments, Air Law, Volume XVII (1992) page 178
Case note: Article 26(3) of the Warsaw Convention: The Extent of Judicial Interpretation; Air Law, Volume XV (1990) page 100

הרצאות בסמינרים:
Aviation Litigation Around the World/Israel; Speaker at Embry-Riddle Aeronautical University Aviation/Law Insurance Symposium 1991
Aviation Law: The Recent Developments/Israel; Speaker at ESC Aviation Law Operations & Claims Conference 1991
Handling Air Cargo Cases, Embry-Riddle Aeronautical University Aviation/Law Insurance Symposium 2001
תפקידים בעבר 

חיל האויר, רב סרן (נווט בשרות פעיל, סדיר ומילואים 1963 – 1994)
נווט, חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (1967 – 1979)