אירית לשם קיפרמן

שותפה, רשיון עורך דין 1979, ישראל 

השכלה: 
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב (LL.B., 1977);
(University College, London (LL.M., 1982. 

חברה:
(American Bar Association (Associate Member
International Bar Association
האגודה הישראלית למשפט ימי
האיגוד הישראלי לדיני ביטוח
תפקידים בעבר: 

מנהלת המחלקה הימית והאוירית, ארד חברה לביטוח בע"מ (1982 – 1984)