תביעות נזיקין/חבות המוצר

לשם-קיפרמן מייצגת נתבעים בתביעות נזיקין ובתביעות על חבויות המוצר. השותפות מתמחה בתיקי חבויות טכניות ורפואיות, הן בנזקי גוף והן בנזקי רכוש.