מיקום המשרד  רחוב בלפור 13
  תל אביב 65211


תמונת בית המשפט העליון © מדינת ישראל - מערכת בתי המשפט

Powered by Artvision | Truppo Websites